@statix

sir temps ko pag nag full load sa furmark is 70-71c and cpu stress is 60c