^ you can check the player's profile kung nag hack or nag gems yung player na yun. .