Ask ko lang sa inyo mga sir kung meron na po dito naka experience ng crackling sound sa final mix after exporting ng audio? I've used asio4all driver with my built-in pc audio card.


Clipping sound ba?