I am updating a website & I need to include an image rotator. Hindi ko lang mapalabas yung mga images sa webpage. Parang mali yata ang syntax ko. Dapat ay papasok yung image doon sa image border na 898x371:

'=============
function image() {
};

image = new image();
number = 0;

// imageArray
image[number++] = "<img src='images/1.jpg' border='1'>"
image[number++] = "<img src='images/2.jpg' border='1'>"
image[number++] = "<img src='images/3.jpg' border='1'>"
image[number++] = "<img src='images/4.jpg' border='1'>"
image[number++] = "<img src='images/5.jpg' border='1'>"
image[number++] = "<img src='images/6.jpg' border='1'>"
image[number++] = "<img src='images/7.jpg' border='1'>"
image[number++] = "<img src='images/8.jpg' border='1'>"
image[number++] = "<img src='images/9.jpg' border='1'>"
image[number++] = "<img src='images/10.jpg' border='1'>"
image[number++] = "<img src='images/11.jpg' border='1'>"
image[number++] = "<img src='images/12.jpg' border='1'>"
image[number++] = "<img src='images/14.jpg' border='1'>"

// keep adding items here...

increment = Math.floor(Math.random() * number);

document.write(image[increment]);

//-->

</script></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial;color:black'>
<img border=0 width=898 height=371 id="_x0000_i1038" title="&#13;&#10;" img src= (image[increment])>


'=====================

doon yata sa portion na img src ang problem

thanks