Sorry sa late feedback. Salamat sa 9500gt 128bit at DDRII 2GB nyo sir. :)